Gra żeglarska

Strona główna › Gra żeglarska

 

„REGATY ŻEGLARSKIE PGE 2018”

 

Start: Gospoda Pod Czarnym Łabędziem

Meta: Łabędzi Ostrów

 

Bramka (BR)

Na trasie znajdują się trzy wirtualne bramki (BR I, BR II, BR III). Obowiązkowe jest przepłynięcie przez każdą bramkę, czyli przecięcie linii łączącej dwa punkty bramki. Niezaliczenie BR: minus 30 pkt.

Punkt Kontrolny (PK)

Na trasie znajdują się cztery wirtualne Punkty Kontrolne (PK), dwa na j. Niegocin oraz dwa na j.Kisajno. Obowiązkowe jest zaliczenie jednego, dowolnie wybranego PK na j. Niegocin oraz jednego, dowolnie wybranego PK na j. Kisajno. Łącznie załoga musi zaliczyć podczas całej gry dwa PK. Zaliczenie PK polega na zrobieniu pętli 360° dookoła PK w promieniu do 50m. Niezaliczenie PK: minus 30 pkt.

Boja (BO)

Na trasie znajduje się siedemnaście wirtualnych boi (BO). Zaliczenie boi polega na zrobieniu pętli 360° dookoła BO w promieniu do 50m. Zaliczanie boi nie jest obowiązkowe, ale skutkuje nienaliczaniem dodatkowych punktów. Za zaliczenie każdej BO załoga otrzymuje 5 pkt.

Most w Kanale Giżyckim

Za przepłynięcie pod mostem w godzinach 13.35 – 14.25 załoga otrzymuje dodatkowo 20 pkt.
Most w Kanale Giżyckim otwierany jest dla ruchu wodnego w godzinach: 12.05-12.55, 13.35-14.25, 16.05-17.25, 18.35-18.55.

Uwaga: Pod mostem należy przepłynąć na minimum 15 min przed jego zamknięciem.
Uwaga: Kanał Niegociński (tzw. Stary Kanał) jest zamknięty dla żeglugi!

 

Informacje o nowościach w naszej ofercie i promocjach