Polityka prywatności

Strona główna › Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Forsail Sp.j., ul. Ciołka 12 lok 319, 01-402 Warszawa
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas lub zadzwoń: e-mail: biuro@forsail.pl, tel. 022 620 29 03.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Forsail?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Forsail, którym jest:
• zawarcie i wykonanie umowy czarteru, udziału w półkoloniach, koloniach, obozie, rejsie lub innym wyjeździe organizowanym przez Forsail na podstawie Twojej zgody oraz niezbędności do zawarcia oraz wykonania umowy
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (przez formularz kontaktowy) na podstawie Twojej zgody
• prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Forsail na podstawie Twojej zgody (jeśli taka została wyrażona)
• kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przez e-mail, telefon, pocztę, na podstawie Twojej zgody (jeśli taka została wyrażona)
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, na podstawie Twojej zgody (jeśli taka została wyrażona)
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych do wyżej wymienionych celów jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć na kontakt przez formularz kontaktowy, nie będziemy mogli zawrzeć i realizować umowy czarteru lub/i innego wyjazdu.
Jakie masz uprawnienia wobec Forsail w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać lub edytować kontaktując się z
nami telefonicznie 022 620 29 03 lub przez adres email biuro@forsail.pl.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Podane przez Ciebie dane osobowe do celów marketingowych nie zostaną przekazane stronie trzeciej.
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszej stronie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej strony nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Podane przez Ciebie dane osobowe do celów realizacji mowy czarteru mogą zostać przekazane kontrahentom Forsail (również spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dane te będą przekazane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Forsail a Tobą. Odbiorcami mogą być armatorzy jachtów, ubezpieczyciele, przewoźnicy, urzędy wymagające rejestracji listy załogi, itd.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Dane osobowe otrzymane w celach wykonania umowy czarteru oraz udziału w wyjazdach organizowanych przez Forsail przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
W przypadku użycia mechanizmu Google reCAPTCHA Twój adres IP może zostać przekazany poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Podane przez Ciebie dane osobowe do celów realizacji mowy czarteru mogą zostać
przekazane kontrahentom Forsail spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te
będą przekazane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Forsail a
Tobą.

Informacje o nowościach w naszej ofercie i promocjach