Szkolenia menedżerskie

Strona główna » Sailincentive » Szkolenia menedżerskie

 

Szkolenia outdoor sprawdzają się, kiedy jest potrzeba zintegrowania ludzi, utworzenia zespołu, wyznaczenia nowych ról, “wyjęcia” z istniejącego kontekstu/środowiska (firmy) po to aby odizolować od rutynowych zadań, zachowań czy działań. Dają możliwość pracy na neutralnym, innym gruncie, dzięki czemu można usprawniać , wprowadzać innowacje, udoskonalać  to co wymaga zmiany.

Realizacja projektów outdoorowych może służyć rekreacji, ale także nabywaniu nowych kompetencji czy realizacji konktretych celów. Takim gruntem może być jacht.

Przykładowe tematy szkoleń

 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem
 • Komunikacja
 • Zarządzanie projektem
 • Narzędzia coachingowe w zarzadzaniu zespołem
 • Coaching zespołowy
 • Praca z problemem
 • Podejmowanie decyzji
Dlaczego szkolenie na jachcie?

 • Dla dokonania pożądanej zmiany na wielu poziomach: zachowań, umiejętności, przekonań, wartości, tożsamości, indywidualnie i grupowo
 • Akceleracja zmian
 • Dla wyższej efektywności inwestycyji. Czas szkoleniowy versus cena
 • Praktyczne ćwiczenia od pierwszej do ostatniej minuty szkolenia, indywidualne i grupowe. W związku z tym ciągłe uczestnictwo w procesie
 • Dla uzyskania głębszej i trwałej zmiany, dzięki metaforze jaką tworzy zmiana środowiska
 • Dla skumulowania procesu (na czas rejsu) lub rozciągnięcia (kilka miesięcy) w zależności od rezultatu, który ma być uzyskany
 • Dla możliwości dywersyfikowania poziomu szkolenia na różne grupy pracownicze: Pracownicy szeregowi, menagerowie, zarząd. Działania służące uwspólnieniu doświadczeń na bazie jednolitej platformy jaką jest żeglarstwo
Czym to jest?

 • Jest nauką 24h na dobę
 • Uczeniem się o sobie, o innych, o nas. Kim jestem dla siebie, kim jestem dla innych? W różnych kontekstach. Co robię i jak to robię? Czemu to służy i jaki jest tego efekt?
 • Koniecznością odniesienia do różnych zachodzących sytuacji inerpersonalnych, konfliktów, które trzeba rozwiązać tu i teraz.
 • Zaangażowaniem w realizację celu i celów pośrednich w innym kontekście, z innej perspektywy
Jak to działa?

Jacht jest przestrzenią na której zachodzą wszelkie procesy społeczne: współpraca, rywalizacja, dezorganizacja, reorganizacja, rozwój, postęp, konflikty. Bywa różnie. Ta przestrzeń jest miejscem do identyfikacji i zrozumienia właśnie takich procesów. Podjęcia decyzji co jest do zmiany i wypracowania najlepszych możliwych sposobów na dokonanie pożadanej zmiany.
Efektem tego mogłoby być

 • Realizacja celów w szybszy, inny sposób
 • Wypracowanie jednolitych i zrozumiałych dla wszystkich zasad i procedur
 • Indywidualne zaangażowanie w ich stworzenie, przestrzeganie i egzekwowanie
 • Zintegrowanie wartości z zachowaniami
 • Uzyskanie większej odpowiedzialności indywidualnej za realizację wspólnych celów
 • Współpraca miedzy członkami zespołu, który doświadczył efektów synergii
 • Lepsza I skuteczniejsza komunikacja
 • Wzmocnienie myślenia w kategoriach MY a nie JA
 • Szacunek, zaufanie i otwartość
 • Nowe lepsze relacje.

Informacje o nowościach w naszej ofercie i promocjach